Photodeal


Magazin für Photographica und Fotogeschichte
"Photodeal" udgives af Rudolf Hillebrand, Neuss, Tyskland.
På hjemmesiden kan tegnes abonnement, købes enkeltnumre og også ses, hvilke andre tilbud forlaget har.
Hjemmesiden for Photodeal
Link til Photodeal databasen